“Law en Order” hebben binnen GC Eifel vanaf nu een naam: Paul van Riemsdijk

Berndorf. Wie kent niet de marshalls die voor recht en orde zorgen, die gerechtigheid nastreven en die de zwakkeren tegen de sterkeren beschermen.
Niet zelden was dat vroeger een “droomberoep” voor met name de jongens onder ons.
In ieder geval was dat in mijn jeugd nog zo, maar dat is al een tijdje geleden.

Deze jeugdherinneringen hebben overigens slechts te dele met de orde op een golfbaan van doen.
Op vele golfbanen zijn er tegenwoordig “Marshalls”, zowel vrouwen als mannen, die toezicht houden op het naleven van de de etiquette en de golfregels.
Zij houden tevens toezicht op een vlot verloop van het spel, herinneren spelers en speelsters aan het terugleggen van divots en het repareren van pitchmarks.

Marshalls vragen spelers en speelsters geregeld om hun pitchfork te tonen, die iedere speler en speelster bij zich moet hebben, niet in de tas maar in broek- of rokzak.
De marshalls spreken tevens die mensen aan, die niet volgens de geldende golfregels spelen.
Ook een “zwartspeler” ontkomt niet aan het oog van de marshalls.

Veel van onze leden hebben lange tijd een dergelijke “toezichthouder” gemist op onze baan.
Daar is nu een einde aan gekomen.
Ons lid Paul van Riemsdijk heeft geheel vrijwillig deze taak op zich genomen.
Hij woont niet ver van de golfbaan, zo zei hij en wil graag wat meer voor Golfclub Eifel e.V.
betekenen.
Zakelijk, vriendelijk, behulpzaam en vastberaden, zo kennen wij Paul van Riemsdijk.
Wij bedanken hem op voorhand voor zijn inzet en wensen hem veel succes als marshall op Golfclub Eifel e.V.

Vriendelijke groet.
Rolf Schäfer
( lid van het uitvoerend orgaan van Golfclub Eifel e.V.)

Did you like this? Share it!